Archive for the ‘គ្រូ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ’ Category

កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា-ភាគ១-2010-1

ទាញយកៈ កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា-ភាគ១-2010

សេចក្តីផ្តើម

ទាញយកៈ កម្រងលំហាត់គណិតវិទ្យា-ភាគ២-2010

cover.pub

ទាញយកៈ គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច​ ភាគ២

Microsoft Word - part1.doc

 

ទាញយកៈ គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច-ភាគ១

Advertisements